Pressrelease från Epton Trading!

Club Car stärker sin marknadsledande position ytterligare

Ärade kunder och samarbetspartners;
Som stolt generalagent för Club Car i Sverige och Norge är det med glädje och ytterligare stolthet jag vill delge er alla nyheten om att Club Car förvärvat det danska företaget Garia från Lars Larsen Group och därmed också det polska företaget Melex.
Garia är en välkänd aktör som med stor innovativ förmåga har skapat en stark position med sina elbilar inom såväl golfmarknaden som marknaden för eldrivna arbetsfordon. Det är med en unik design och god utvecklad teknik de blivit en mycket framstående aktör inom premiumsegmentet för eldrivna golfbilar och arbetsfordon.
Det polska företaget Melex som Garia förvärvade i november 2021 har under många år varit en aktör som främst inom marknaden för eldrivna arbetsfordon tagit en ansenlig marknadsandel med sina pålitliga och driftsäkra bilar.

Jag är glad över det förvärv som Club Car nu gjort. Jag hyser en övertygelse i att den samordnade produkt- och teknikutveckling som nu står för dörren kommer att kunna gynna Club Cars kunder på den europeiska marknaden på allra bästa sätt.
Vad den förestående affären, som kommer att avslutas under detta års andra kvartal, mer konkret kommer att innebära för Epton Trading kan jag och mina medarbetare ännu så länge bara spekulera i.
Vi är dock glada och stolta över att Club Car stärker sin marknadsledande position ytterligare och att vi själva kan konstatera en fortsatt framgång och tillväxt.
Tack alla trogna kunder för att ni finns. Tack för er lojalitet och för gott samarbete. Jag lovar att vi även fortsättningsvis kommer att göra allt för att fortsätta leverera produkter och service som lever upp till era förväntningar. Och kanske mer än så.
 

Information som utskrivbar fil (pdf)
Med de allra bästa hälsningar,
 
Jonas Eriksson
Epton Trading AB