Angående elförbrukning vid laddning

Vi har gjort utförliga tester avseende underhållsladdning av golfbilar, som ska utföras under vinterhalvåret, när golfbilarna står i vintervila.

I medeltal förbrukar laddarna mellan 0,7 – 1,6 kW / månad, vilket i kronor och ören kan betyda mellan 1 kr – 3,50 kr / månad.

Bifogade länk leder till ett dokument som visar på resultaten av dessa tester.