Om företaget

Epton Trading har varit svensk generalagent för Club Car sedan 1988.

Det var då min far startade verksamheten som jag och min bror Lars övertog 1998.

Vi kan med glädje och stolthet se tillbaka på en god utveckling under många år och vi ser med tillförsikt fram emot en lika god fortsättning under de år som väntar. Vi kommer lika målmedvetet som tidigare att arbete vidare med att leverera Club Cars högkvalitativa produkter och för att hitta lösningar som passar våra olika kunders enskilda behov och önskemål.

Vi tror oss veta att en anledning till att efterfrågan på Club Car ökar är att miljömedvetande också gör det. Det är dock inte bara miljöaspekten som vi sätter i högsätet:

Ett ekonomiskt fördelaktigt ägande med låga driftkostnader, lång livslängd, tyst, smidig och bekväm transport av såväl människor som last, är andra viktiga attribut. Det är säkerligen även dessa som bidragit till att Club Car är, inte bara Sveriges, utan hela världens, mest eftertraktade och sålda elfordon.

Välkommen till Epton Trading AB

Jonas Eriksson, VD