Lastning

Lastning

Vi får ibland frågor kring hur man ska kunna lasta på en golfbil eller ett mindre arbetsfordon på en lastbil.

Golfbilar och t ex Carryall 300 är så pass korta att de går bra att lasta på en lastbil via en bakgavellyft, man behöver alltså varken ramper eller gaffeltruck för att lyfta på ett sådant fordon.

Här nedan har vi nu lagt upp en film som visar hur man kan lasta på en golfbil alternativt ett kortare arbetsfordon på lastbil via bakgavellyft.