Körkortskrav

Motorredskap klass II

Fördelen med Motorredskap klass II är att de är väldigt billiga att trafikförsäkra. Trafikförsäkringen är enligt lag obligatorisk. De är helt skattebefriade och kräver ingen besiktning. Epton Trading använder SMP för besiktning innan fordonet tas i bruk. En annan stor fördel med Motorredskap klass II är att man får dra relativt tunga (ca 1000 kg) släpkärror i trafik. Maxfart för Motorredskap klass II är 30 km/h. Motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort (AM, A1, A, B), om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Terränghjuling – GOLFBIL

Det finns ett undantag från Näringsdepartementets transportenhet sedan 2010 i körkortsförordningen, enligt nedan, avseende rätt att köra golfbil, skiljt från övriga terränghjulingar. Detta innebär att alla som innehar B-körkort får köra golfbil inom golfanläggningens område. (se p. 2 under §9a). 

L7e LSV – motorcykel

I praktiken innebär det att producenten låter sin elbil homologiseras enligt EU bestämmelserna för fordonsslaget. En maxfart på 43 km/h. Nackdelen med L7e är att försäkringspremien blir betydligt högre och att den varken är befriad från skatt eller besiktningskrav. Första besiktningen: Senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk (se registreringsbeviset) Nästföljande besiktningar: Senast två år efter föregående fullständiga besiktning. Man får dessutom bara dra en kärra med totalvikt på max 250 kg. L7e får framföras i trafik av den som har körkort med beteckningen: A & B 

Oregistrerat Motorredskap

Ett oregistrerat fordon har inget körkortskrav utan anses vara en maskin. Ett oregistrerat motorredskap som t.ex en åkgräsklippare får framföras i trafik om det avser en kortare sträcka (mellan 2 arbetsytor). Man får inte köra ett oregistrerat motorredskap i trafik om man samtidigt utför ett arbete. I praktiken innebär det att om man har släp eller passagerare anses man utföra gods- eller personbefordran.

Vi rekommenderar alltid att man registrerar våra elfordon. Om en trafikolycka skulle ske är det inte alltid säkert att trafikförsäkringen gäller för ett oregistrerat fordon eftersom det inte är avsett för trafik. Är elbilen registrerad blir det inga sådana problem och även polisen vet exakt vad som gäller för ett registrerat fordon. 

Försäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. 

Körkortsbehörigheter

Fordon du får köra, gå in på länken nedan om du är osäker på vilka fordon du får framföra.
De stora bokstäverna på ditt körkort talar om vilka fordon du får köra (körkortsbehörigheter). Bokstävernas betydelse framgår av följande tabell:

Körkortsportalens hemsida