Arbetsfordon till golfbanan

Det är inte bara golfspelare som har höga krav

Det gäller i minst lika hög utsträckning de som har ansvaret för golfbanans skötsel. Club Car Turfprogram finns som speciellt utvecklade och anpassade för de krav och behov banarbetarna har för att med pålitliga och driftsäkra fordon kunna utföra sina arbetsuppgifter så rationellt som möjligt.