Miljö

Miljöansvar

Epton Trading erbjuder elbilar som bjuder på glädje och nytta för såväl kunder som vår miljö.

Vårt engagemang på elbilsidan och för miljön förpliktar! Vi arbetar miljöanpassat i hela vårt agerande och från ord till handling. Att källsortera soporna är för oss en självklarhet. Vi använder endast batterier som är återvinningsbara till minst 90%.

Våra bilar är och skall vara återvinningsbara till minst 90%. Vårt etablerade miljöråd träffas 4 gånger per år. Där kontinuerliga utvärderingar och planer för miljöarbetet görs och upprättas.

 

Club Car – Elbilen som bjuder miljön på glädje