Test UTV- Räknesnurra

Club Car (logo)

Räknesnurra för golfbilar

Denna snurra är ett enkelt hjälpmedel för att kunna se hur intäkterna kan förändras genom olika åtgärder ni kan göra.

  • Vad händer om ni utökar med två bilar till?
  • Hur påverkas intäkterna om vi höjer priset på bilarna med 50:-?
  • Om vi får upp snittintäkten med 30:- hur kommer det att påverka totalintäkten under året?
  • Ökar vi antalet uthyrningar med 2 ggr/vecka/bil hur mycket mer intäkter får vi?

Testa med att ändra värdena och se vad som händer.

Ett lätt sätt att få bättre koll på hur siffrorna hänger ihop.

Alternativ 1

Alternativ 2

Antal uthyrningsbara golfbilar

Antal uthyrningar/bil/säsong

Hyresavgift/bil/tillfälle

Totala hyresintäkter bilar

Hyreskostnad/bil/säsong

Totala kostnader bilar

Nettointäkt/bil

Total hyresintäkt netto/säsong

Antal uthyrningsbara golfbilar

Antal uthyrningar/bil/säsong

Hyresavgift/bil/tillfälle

Totala hyresintäkter bilar

Hyreskostnad/bil/säsong

Totala kostnader bilar

Nettointäkt/bil

Total hyresintäkt netto/säsong